Skolen / Undervisningsplan / Dansk

Dansk

 
 
Danskundervisningen følger Folkeskolens fagformål, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål, som de er beskrevet i Fælles Mål. Vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende Undervisningsplaner som minimum.
 
Undervisningen foregår i skemalagte dansklektioner, som følger Folkeskolens vejledende timetal.
 
Dansk er en integreret del af skolens øvrige fag. Vi lægger vægt på en god sproglig og skriftlig fremstilling i forbindelse med enmer og projekter. Læsning er en vigtig disciplin i alle fag.
 
Se  Fælles Mål for dansk her 
 
Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03