Skolen / Det står vi for... / Forventninger

Skolens forventninger til forældrene

”Sammen når vi længst”

Hvordan kan forældrene bidrage?

En engageret skole forventer engagerede forældre.

Det betyder at:
 • Forældrene deltager i møder og arrangementer på skolen
 • Forældre holder sig orienteret i den løbende information fra skolen i form af nyhedsbreve og skolens hjemmeside.
 • Forældrene tager del i fællesskabet i klassen og hjælper med de praktiske gøremål
 • Forældrene er medansvarlige for, at deres børn overholder skolens regler.

Fordi forældrene er de vigtigste rollemodeller for deres børn. Når forældrene engagerer sig i skolen, oplever børnene, at skolen er vigtig.

Eleverne er parate til at modtage undervisning, når de møder i skolen

Det betyder at:
 • Forældrene sørger for, at børnene møder til tiden
 • Børnene er udhvilede, har spist morgenmad og fået madpakke med
 • Forældrene interesserer sig for børnenes skolegang og hjælper med, at lektierne er i orden
 
Fordi en god start på dagen giver overskud og dermed mere udbytte af undervisningen. Fordi elevernes faglige udbytte er betinget af et godt samarbejde mellem skole og hjem.

 

Forældrene er loyale over for skolen og klassens fællesskab

 
Det betyder at:
 • Forældrene udtrykker sig loyalt om skolen og skolens medarbejdere over for egne børn
 • Forældrene tager kontakt til skolens medarbejdere, så snart de undre sig over eller har spørgsmål til skolens praksis
 • Forældrene føler sig forpligtet af fælles aftaler i klassen
 • Forældrene taler altid positivt om klassens øvrige elever foran egne børn
 
Fordi forældrenes positive attitude over for skolen og klassens øvrige elever og forældre giver barnet den tryghed og tillid til skolen, som er en væsentlig forudsætning for barnets udvikling og læring.
Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03