Skolen / Undervisningsplan / Fagmål

Fagmål

Faglige Mål.
 
På Arrild Friskole tilbyder vi de samme fag, som tilbydes i Folkeskolen.
Undervisningen følger Folkeskolens fagformål, kompetencemål, færdigheds- og videns mål, som de er beskrevet i Fælles Mål.
 
Derudover underviser vi eleverne i engelsk og tysk fra 0.klasse. Til denne undervisning er der lavet et særskilt læseplan - se denne under faget.
 
Hver uge er der læsebånd og power walk for alle skolens elever. 
 
Eleverne undervises i samlæste grupper - hver med 2 årgange. Undervisningen differentieres efter elevernes standpunkt.
 
Da skolen højst har elever til og med 8.årgang, afholder vi ikke eksamen.
Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03