Skolen / Det står vi for... / Indskoling

Indskoling

Indskolingen på Arrild Friskole er et tilbud til de børn, der skal starte i børnehaveklasse til august.
 
Forløbet begynder sidst i marts og slutter sidst i maj. Børnene er i skole 1 dag om ugen.Forløbet begynder i januar og slutter sidst i april.
 
Formålet med indskolingen er at give børnene en glidende overgang fra børnehave til skole. Samtidig er der et samarbejde mellem Børnehuset og skolen/børnehaveklasselæreren omkring børnene.
 
Legen er meget højt prioriteret i indskolingsforløbet. Der lægges megen vægt på læring gennem leg og ”legelignende” aktiviteter. Legen har stor betydning for den sociale udvikling.
 
Skolen mener, det er vigtigt, at børnene får udfordringer og små lærings relaterede opgaver som er med til at styrke deres modenhed, selvværd og selvtillid, så de bliver godt rustede til at komme i skole. Herudover lærer børnene skolens normer og regler at kende, og de gøres fortrolige med skolens faglokaler, deres placering og indretning.
 
Indskolingsbørnene vil ligeledes stifte bekendtskab med deres børnehaveklassekammerater, deres lærer og det øvrige personale på skolen.
 
Børnene vil blive støttet i deres venskaber og i etablering af nye.
 
Skoleklar fra første dag: Indskolingen har stor betydning for børnene, de føler sig trygge og fri, når de starter i skolen efter sommerferien.
De ved, hvor tingene på skolen er, og de kender mig og alle andre voksne på skolen."
 
"Jeg kan mærke, at børnene efter indskolingsforløbet er motiverede, og de er blevet gode til at lytte og koncentrere sig.
Jeg kan blandt andet gå i gang med at øve bogstaver lige fra første skoledag, fordi jeg ikke skal bruge tid på at lære børnene at kende."
 
Sara Marie Bergholt
Børnehaveklasselærer
Indskoling
Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03