Skolen / Det står vi for... / Musical

Musical

FORMÅL:
Arrild Friskole har lavet musical gennem alle år. Det er hele skolen der arbejder med musicalen men på forskellige måder. Vi sætter musik, drama, dans og kulisser i centrum.  Eleverne skal få indsigt i, hvorledes en stor opsætning bliver til med alt, hvad det indebærer af: scenografi, lys, lyd, kostumer, make up, og selve processen fra ide til udførelsen af stykket. Samtidig udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og give dem indsigt i og glæde ved teatrets kommunikationsform – udvikling af kropssprog, det at turde stå på en scene, og hvad det fører med sig af muligheder.    

Faglighed

Eleverne vil i løbet af skoleåret få kendskab til musicalgenre på forskellig vis.
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber for færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Deltage engageret i et musical forløb
Opnå forståelse for egne betydning og rolle i det store fællesskab
Fordybe sig i musicalgenren
Opnå forståelse for processen i at skabe den røde tråd gennem forløbet  

 At udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og samtidig give dem indsigt i og glæde ved teatrets kommunikationsform. 

 Undervejs i processen udvikles elevernes kompetencer således, at de er i stand til at indgå i den kreative proces, hvor der skal skabes en forestilling, og hvor hver enkelt elev føler sig som en del af en større sammenhæng. 

 Et af vores formål er at sætte musik, drama, dans og kulisser i centrum.  Dette arbejde har stor faglig effekt på så mange planer for eleverne. Der opbygges en fællesskabsfølelse på skole. Det give sammenhængskraft. Hele processen giver også de unge, en kæmpemæssig faglig udfordring. Det er et af skolens ansigter udadtil.Vores mål med musicalAt eleverne får erfaring med drama og oplevelsen af et stort fælles projekt.
der arbejdes med stykker, der indeholder dialog, sang og dans
At kunne opleve og udtrykke sig meningsfuldt i og om musik
At øge forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
Det er et af skolens ansigter udadtil.
Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03