Skolen / Personale

Personale

Mie Møller
Skoleleder 
Klasselærer i 7./8..klasse
74830103/ 50728688
mie@arrildfriskole.dk
 
Underviser i dansk, tysk, kristendom og samfundsfag.
 
 
Sara Marie Bergholdt
74830103
saramarie@arrildfriskole.dk
 
Klasselærer i 0.klasse
Under viser i alle fag i 0.klasse.
Underviser i idræt 0.-2.klasse.
Har lektiecafe' og 2 sprogsundervisning.
 
 
 
 
 
 
 
Marianne L. Lauridsen
Klasselærer i 1./2.klasse
74830103
 marianne@arrildfriskole.dk
 
Underviser i matematik, NT, idræt, billedkunst og Håndværk og design.
 
 
 
Rene' Iversen 
Klasselærer i 3./4.kasse
74830103
rene'@arrildfriskole.dk
 
Underviser i dansk, kristendom, matematik, idræt og tysk og lektiecafe`
 
 
 
 
 
Karina Juul
klasselærer i 5./6.klasse
74830103
karina@arrildfriskole.dk
 
Underviser i dansk, engelsk, historie og hjemkundskab
 
 
Merete Østergaard Nissen
klasselærer i 1./2.klasse
Støttepædagog
74830103
 
Underviser i matematik, NT og billedkunst i 0.klasse.
Merete er herudover støtte i andre klasser.
Merete er en af de voksne i SFO.
 
 
Bethina Frølund Thinnesen
Musiklærer
74830103
 bethina@arrildfriskole.dk
 
Undervsier i musik, Teknologiforståelse og matematik.
 
Bo Christensen
Klasselærer 3./4.klasse
74830103
Bc@arrildfriskole.dk
 
Underviser i Naturfag
(natur/teknologi, fysik/kemi, biologi og geografi) 
matematik og sløjd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03