Skolen / Skoleskemaer

Skoleskemaer

Skoleskema 0.klasse 2018/19
 
Klasselærer Sara Marie
 
0.
klasse
Mandag
TirsdagOnsdagTorsdagFredag
 8.15-
 9.00  
 
 Power walk
Samling
ML/ SM
 Matematik
SM
Dansk
SM
Samling
læsebånd
SM
Dansk
SM
9.00-
9.45
 
Dansk
 SM
 
 Matematik
 SM
Matematik
 SM
Dansk
 SM
Dansk
 SM
 10.05-
 10.50
 
 Dansk
 SM
 
 Dansk
 SM
 Idræt
 SM
Natur/
teknologi
 SM
Billedkunst
 SM
 10.50-
 11.35
 
Matematik
 SM
 
 Dansk
 SM
 Idræt
 SM
Natur/
Teknologi
 SM
 Billedkunst
 SM
 12.15-
 13.00
 
Musik
 SM
 
Tysk
 SM
Matematik
 SM
Engelsk
 SM
Dansk
 SM
 13.15-
 14.00
lektiecafe' 
tilbud 
JL 
 
 
 
 
 
 
   
 14.00-
 14.45
   
 
 
 
 
 
 
 Bus hjem    14.05      14.05           14.05           14.50          14.05
 
Udskriv skema
 
---
 
Skoleskema 1./2.klasse 2018/19
 
Klasselærer Bo og Jens
 
   
1./2.
klasse
Mandag
TirsdagOnsdagTorsdagFredag
 8.15-
 9.00  
 
Power walk/
Samling
ML/ SM
 
Matematik 
BC 
Matematik
BC
Samling/
Læsebånd
Dansk
JL
 9.00-
 9.45
 
Matematik
JL
Matematik
BC
Matematik
BC
Billedkunst
ML
Dansk
JL
10.05-
10.50
 
Dansk
JL
Dansk
JL
Natur/
teknologi
BC
Billedkunst
ML
Idræt
ML
10.50-
 11,35
 
Dansk
JL
 
Dansk
JL
Natur/
teknologi
BC
Engelsk
BM
Idræt
ML
 12.15-
 13.00
 
Tysk
JL
Dansk
JL
Musik
BFT
Dansk
JL
Kristendom
JL
 13.15-
 14.00
 lektiecafe'
frivilligt
 
 
Musik
BFT
 
Dansk 
JL 
 Dansk
JL
 14.00-
 14.45
   
 
 
 
 Lektiecafe'
JL
frivilligt
 
 bus hjem     14.05       14.05              14.05            14.50           14.05
 
Udskriv skema
 
---
 
Skoleskema 3./4.klasse 2018/19
 
Klasselærer Birgit
 
3./4.
klasse
Mandag
TirsdagOnsdagTorsdagFredag
 8.15-
 9.00  
 
Power walk/
Samling
ML/ SM
 
Kristendom
JL
Billedkunst
ML
 Samling/
læsebånd
JL
Dansk
BM
 9.00-
 9.45
 
Matematik
JL
 
Matematik
JL
 
Billedkunst
ML
Matematik
JL
Dansk
BM
 10.05-
 10.50
 
Natur/
Teknologi
ML
 
Dansk
BM
Historie
MM
Matematik
JL
Engelsk
BM
 10.50-
 11.35
 
Natur/
Teknologi
ML
 
Engelsk
BM
Dansk
BM
Tysk
JL
Matematik
JL
 12.15-
 13.00
 
Dansk
BM
 
Idræt
ML
Dansk
BM
Dansk
BM
Musik
BFT
 13.15-
 14.00
Tysk
JL
 
Idræt
ML
Engelsk
BM
Dansk
BM
Musik
BFT
14.00-
14.45
 
 
 
 
Lektiecafe
JL
 
 Bus hjem    14.05         14.05           14.05           14.50            14.05
 
Udskriv skema
 
---
 
Skoleskema 5./6./7.klasse 2018/19
 
Klasselærer Mie
 
5./6./7.
klasse
Mandag
TirsdagOnsdagTorsdagFredag
 8.15-
 9.00  
 
Power walk/
Samling
ML/ SM
 
 Kristendom
MM
 Dansk
MM
Samling/
læsebånd 
Historie
MM
 9.00-
 9.45
 
Dansk
MM
 
Dansk
MM
Tysk
MM
Dansk
MM
Dansk 
MM
10.05-
10.50
 
Dansk
MM
 
Matematik
BC
Billedkunst
ML
Engelsk
BM
Tysk
MM
 10.50-
 11.35
 
Historie
MM
 
Matematik
BC
Billedkunst
ML
 Naturfag
BC
Engelsk
BM
 12.15-
 13.00
 
Matematik
BC
 
Musik
BFT
Matematik
BC
 Naturfag
BC
 Idræt
ML
 13.15-
 14.00
 
Engelsk
BM
 
Musik
BFT
Matematik
BC
P fag 
BC/ML
 Idræt
ML
 14.00-
 14.45
   
 
 
 
P fag
BC/ ML
 
 Bus hjem     14.05            14.05            14.05          14.50              14.05
 
Udskriv skema:
 
 
 
klasse
Mandag
TirsdagOnsdagTorsdagFredag
 8.15-
 8.45  
 
 
       
 8.45-
 8.30
 
 
       
 9.50-
 10.35
 
 
       
 10.35-
 11.20
 
 
       
 12.00-
 12.45
 
 
 
     
 13.00-
 13.45
 
       
 13.45-
 14.30
         
 
Udskriv skema:
 
 
 
 
klasse
Mandag
TirsdagOnsdagTorsdagFredag
 8.15-
 8.45  
 
 
       
 8.45-
 8.30
 
       
 9.50-
 10.35
 
 
       
 10.35-
 11.20
 
 
     
 
 12.00-
 12.45
 
       
 13.00-
 13.45
         
 13.45-
 14.30
     
 
 
 
Udskriv skema:
 
7.
klasse
Mandag
TirsdagOnsdagTorsdagFredag
 8.15-
 8.45  
 
       
 8.45-
 8.30
 
       
 9.50-
 10.35
 
       
 10.35-
 11.20
         
 12.00-
 12.45
         
 13.00-
 13.45
         
13.45-
14.30
         
 
Udskriv skema:
 
Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03