Skolen / Det står vi for...

Det står vi for...

Om os:

 
Arrild Friskole og Børnehus tilbyder undervisning til elever i alderen 6-14 år. (0.-7.klasse).
Derudover er her en børnehave for børn fra 0-6 år (småbørnsgruppe og børnehave gruppe).
 
I skoleåret 2020/21 udvider vi til også at tilbyde undervisning i 8.klasse. 
Der vil i skoleåret ikke blive gennemført eksaminer for 8.klasse.
 
Skolen har en fast procedure for indmelding af nye elever:
 
 
Skolen modtager ikke elever med svære diagnoser. 
 
Efter 7.klasse fortsætter eleverne deres skolegang på andre skoler eller på en efterskole. Skolen har ikke viden om deres videre uddannelsesforløb.
 
På skolen deltager eleverne ikke i nogen form for eksamen.

Dagens forløb på Arrild Friskole

 • Skoledagen strækker sig fra 8.15 til undervisningen for det enkelte barn stopper. Se SFO`s tilbud.
 • Når børnene møder i skole, er de udhvilede, mætte, glade, positive, læreivrige og lydhøre.
 • Om mandagen er alle elever ude på powerwalk. 
 • En lektion er på 45 minutter 
 • Morgensang - mandag og fredag
 • Frikvarter på 20 og 30 minutter.
 • En dobbeltlektion.
 • Spisefrikvarter på 45 minutter, hvor man spiser sin sunde, lækre medbragte mad og holder et velfortjent hvil.
 • Når man har fri fra skole, kan man enten gå hjem, gå i lektiecafé eller gå i SFO.
 • Når lærerne går hjem, går børnene - undtagen børn i SFO - også hjem.
 • Hvis barnet er sygt, så ring og sygemeld om morgenen, så vi ikke går og venter forgæves på et barn, der ikke kommer.
 
Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03