Børnehuset / Velkomstbrochure

Velkomstbrochure

Børnehuset Arrild Friskole

Vi er en privat børnehave, der pt rummer 24 børnehavebørn og 7 småbørn. Desuden er der tilknyttet SFO børn fra 0-3.klasse, som har til huse ovre i skolens lokaler.
Børnehuset er en afdeling af Arrild Friskole, der er en skole fra 0-7-8.klasse. Vi har til huse i en pavillon i forbindelse med skolen.
Der er rigtig gode udendørsfaciliteter. Foruden den indhegnet legeplads med køkkenhave og blomster- og højbede, træer og buske, kan vi også bruge alle de faciliteter skolen råder over f.eks. gymnastiksalen og sportspladsen, så der er masser af plads at røre sig på.
 

Åbenplan og integration

Vi har indrettet Børnehuset, så huset fungerer som åbenplansinstitution med funktionsopdelte rum. Det vil i praksis sige, at hvert rum har sin helt egen funktion med f.eks. spil, legerum, værksted, hygge/læsekrog, dukkekrog osv. Dette er ensbetydende med, at børnene kan bevæge sig rundt i huset og på legepladsen, som de har lyst til. Børnene har på den måde også mulighed for selv at vælge legekammerater under eller over egen alder og at de selv kan "vælge" voksne.
 

Værdigrundlag

Børnehusets vision er, at forældrene og personale støtter børnene i deres udvikling, så de bevarer lysten til at lære livet igennem og tør udfordre verden med begejstring.
 
Grundlaget er værdierne:
 
Anerkendelse:
 • Vi lytter, vi er imødekommende og opmærskomme
 • Vi lægger vægt på empati og ros
 • Vi accepterer forkellighed
Tryghed:
 • Vi drager omsorg for hinanden
 • Vi lægger vægt påbgensidig information
 • Vi lægger vægt på synlighed, åbenhed og ærlighed
Faglighed:
 • Vi har alle lyst til at lære og være sammen om et udvikle os fagligt
 • Vi tilbyder et trygt læringssted og kompetent personale
 • Vi tilbyder læring med udgangsspunkt i det enkelte barn
Fællesskab:
 • Vi medvirker til at danne det hele mennesker
 • Vi behandler hinanden og vores omgivelser med respekt
 • Vi yder alle en indsats og er rummelige

 

Pædagogiske målsætninger

Vi skaber et rummeligt miljø, hvor børn og voksne er trygge. Samtidigt et miljø, hvor anerkendelse er en naturlig del af dagligdagen.
Alle børn indgår som en aktiv, ligeværdig, anerkendt og værdigfuld del af det sociale og demokratiske børnefællesskab i Børnehuset Arrild Friskole.
Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03