Børnehuset / Velkomstbrochure

Velkomstbrochure

Børnehuset Arrild Privatskole

Vi er en privat børnehave, der er normeret til 20 børnehavebørn og 8 småbørn. Desuden er der tilknyttet SFO børn fra 0-3.klasse, som har til huse ovre i skolens lokaler.
Børnehuset er en afdeling af Arrild Privatskole, der er en skole fra 0-7.klasse. Vi har til huse i en pavillon i forbindelse med skolen.
Der er rigtig gode udendørsfaciliteter. Foruden den indhegnet legeplads med køkkenhave og blomster- og højbede, træer og buske, kan vi også bruge alle de faciliteter skolen råder over f.eks. gymnastiksalen og sportspladsen, så der er masser af plads at røre sig på.
 

Åbenplan og integration

Vi har indrettet Børnehuset, så huset fungerer som åbenplansinstitution med funktionsopdelte rum. Det vil i praksis sige, at hvert rum har sin helt egen funktion med f.eks. spil, legerum, værksted, hygge/læsekrog, dukkekrog osv. Dette er ensbetydende med, at børnene kan bevæge sig rundt i huset og på legepladsen, som de har lyst til. Børnene har på den måde også mulighed for selv at vælge legekammerater under eller over egen alder og at de selv kan "vælge" voksne.
 

Børnehusets værdier

Børnehuset tager udgangspunkt i Arrildprivatskoles værdier, som er udarbejdet af bestyrelsen og personale i fællesskab. I Børnehusets daglige arbejde lægger vi vægt på at skabe tryghed og anerkendelse. Det er fundamentale værdier, som vi arbejder på skal skinne igennem alt det, vi foretager os i Børnehuset.
Tryghed er det vigtigste for, at de børn, der er i Børnehuset kan udvikle sig optimalt. Det at være tryg betyder, at man har det rart i hinandens selskab, og samværet er præget af omsorg, tillid, troværdighed og lydhørhed.
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, anerkender og værdsætter børns forskellighed. Børnene i børnehuset skal føle, at de bliver set, hørt og taget alvorligt.
 

Pædagogiske målsætninger

Vi skaber et rummeligt miljø, hvor børn og voksne er trygge. Samtidigt et miljø, hvor anerkendelse er en naturlig del af dagligdagen.
Alle børn indgår som en aktiv, ligeværdig, anerkendt og værdigfuld del af det sociale og demokratiske børnefællesskab i Børnehuset Arrild Privatskole.
Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03