Støtteforening / Arrild Nyt

Arrild Nyt

Arrild nyt bladet udkommer 4 gange hvert år ( i hver kvartal).
 
Det bliver husstandsomdelt i Arrild sogn, og der ligger også altid nogle på skolens kontor.
 
I bladet orienteres der om hvad der foregår i Arrild og omegnen.
 
Alle kan få noget i bladet, både som privat, forening eller erhvervsdrivende.
 
Prisen er 250,-kr. for ½ side og 500,- for en hel side.
 
I fremtiden vil der komme 2-4 reklamer i hver udgave og prisen for en reklame vil være for ½ side er 350,- kr. og 500,- kr. for en hel side. Når det drejer sig om reklame er det med firma logo og evt. et godt tilbud på en vare.
 
Alt materiale, den færdige tekst og gerne billeder, mailes til formanden
 
Deadline til de næste udgaver se kalender
Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03