Det står vi for

Om os

Arrild Friskole og Børnehus tilbyder undervisning til elever i alderen 6-15 år. (0.-8.klasse).
Derudover er her en børnehave for børn fra 0-6 år (småbørnsgruppe, boblegruppe og børnehave gruppe).
 
I skoleåret 2020/21 udvidede vi til også at tilbyde undervisning i 8.klasse. 
eleverne i 8.klasse tilbydes prøve i et praktisk-musisk fag. Hos os er det billedkunst.
eleverne i den ældste elevgruppe prøver kræfter med at gennemføre terminsprøver.
 
Efter 8.klasse fortsætter eleverne deres skolegang på andre skoler eller på en efterskole. 
 
Skolen har en fast procedure for indmeldelse af nye elever:
 
 

Dagens forløb på Arrild Friskole

 • Skoledagen starter klokken 8.15 (vi tilbyder morgen SFO fra kl. 6.30).
 • Når børnene møder i skole, er de friske og veloplagte.
 • En lektion er på 45 minutter.
 • Frikvarter på 20 og 30 minutter.
 • Spisefrikvarter på 45 minutter, hvor man spiser sin medbragte mad og holder et velfortjent hvil.
 • Når man har fri fra skole, kan man enten gå hjem eller gå i SFO.
 • Hvis barnet er sygt, så ring og sygemeld om morgenen, så vi ikke går og venter forgæves på et barn, der ikke kommer.

Forventninger

Skolens forventninger til forældrene

”Sammen når vi længst”

Hvordan kan forældrene bidrage?
En engageret skole forventer engagerede forældre.
Det betyder at:

 • Forældrene deltager i møder og arrangementer på skolen
 • Forældrene holder sig orienteret i den løbende information fra skolen i form af nyhedsbreve og på skolens hjemmeside.
 • Forældrene tager del i fællesskabet i klassen og hjælper med de praktiske gøremål
 • Forældrene er medansvarlige for, at deres børn overholder skolens regler.

Når forældrene engagerer sig i skolen, oplever børnene, at skolen er vigtig.

 • Det betyder at:

 • Forældrene udtrykker sig loyalt om skolen, skolens medarbejdere, børn og forældre. 
 • Forældrene henvender sig til skolens personale, hvis de undrer sig over eller har spørgsmål til skolens praksis.

Storm information

Procedurer ved storm, snestorm og lignende

Når der varsles storm, snefygning og lign, så husk at tjekke skolens hjemmeside/Facebookside.

Her vil skolen holde forældrene underrettet om eventuel aflysning af undervisning og hjemsendelse af elever.

Ingen elever bliver efterladt på skolen – der bliver altid en ansat til sidste barn er hentet.

Personalet vil også løbende prøve at få kontakt med forældrene og få at vide hvem, der kommer og henter den enkelte elev

Trafik politik

Trafik politik for Arrild Friskole

Tønder Kommune anbefaler, at skoler laver en trafikpolitik, fordi det

 • Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner
 • Sætter fokus på at forhindre ulykker blandt unge
 • Giver gode muligheder for at koble trafik og sundhed
 • Baner vejen for alle skolens trafiksikkerhedsindsatser
 • Engagerer lærere, forældre og børn

Trafikpolitikken beskriver, hvad skolen gør, for at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken og beskæftiger sig med to temaer

 • Trafikken i og omkring skolen
 • Undervisningen gennem skoleforløbet


Færdselsundervisning er obligatorisk

Færdselsundervisningen er obligatorisk, men der er ingen formelle regler for, hvornår og i hvilken sammenhæng færdselslære skal indgå i undervisningen.

I skolen indgår færdselslære i selvstændige forløb med teori og praktisk træning.

Undervisningen erstatter ikke den træning og forståelse, som børnene skal have hjemmefra.

Trafikken i og omkring skolen

Aflevering af elever:
Bliver elever kørt i skole kan aflevering foregå på skolens parkeringspladser.


Cykelhjelm:
Det er besluttet, at ansatte og elever på Arrild Friskole skal benytte cykelhjelm og refleksveste, når de cykler i skoletiden i forbindelse med ekskursioner og lignende. 

 

Fælleskørsel i bil:
Ved fælleskørsel, hvor man skal have andres børn med, skal transporten foregå så sikkert som muligt. Det betyder, at samtlige børn skal være fastspændte i sikkerhedsseler og sidde på selepuder, hvor det er påkrævet, samtidig forventes det, at alle gældende færdselsregler overholdes.

 

Samtykke:
Forældre skal give skriftligt samtykke til, at deres børn transporteres af andre.  I praksis sker dette i forbindelse med skoleindskrivningen.

Det er et forældreansvar at cykler, der benyttes til og fra skole og i skolen, er lovlige.

 

Skoletur

Eleverne er hvert år på en skoletur med 3 overnatninger. Eleverne i 0.-5.klasse tager samlet på tur i en overskuelig afstand fra skolen. Skolens ældste klasse tager på tur til en større dansk by. Her er kultur mødet sat i højsædet.
 
Skoleturen giver fælles oplevelser, der er grundlæggende for et godt fællesskab.
 
På skoleturen oplever vi hinanden i nye og anderledes roller og situationer – det styrker fællesskabet.
 
På skoleturen er både elever og voksne sammen hele døgnet, både i det praktiske samt i leg og læring.
 
At kende hinanden godt skaber tryghed og hermed opnås gensidig respekt og tillid til hinanden.
 
På skoleturen stimuleres elevernes nysgerrighed. Her udøver vi kreativ og tværfaglig læring på en mere praktisk måde end det er muligt i hverdagen på skolen.
 
På Arrild Friskole ønsker vi at give eleverne oplevelser, der står i forhold til skolens værdier.

Temadage

Udover den almindelige undervisning indeholder skoleåret anderledes dage/uger, såsom;

 • Teater
 • Emneuger
 • Færdselslære
 • Job og uddannelse
 • Familie, sundhed og seksualundervisning
 • Motionsdag

Teater

Teater

Arrild Friskole har lavet teater gennem alle år. Det er hele skolen der arbejder med projektet men på forskellige måder. Vi sætter musik, drama, dans og kulisser i centrum.  Eleverne skal få indsigt i, hvorledes en stor opsætning bliver til med alt, hvad det indebærer af: scenografi, lys, lyd, kostumer, make up, og selve processen fra ide til udførelsen af stykket. Samtidig udvikles elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og give dem indsigt i og glæde ved teatrets kommunikationsform – udvikling af kropssprog, det at turde stå på en scene, og hvad det fører med sig af muligheder.  

 

Mål:

At eleverne får erfaring med drama og oplevelsen af et stort fælles projekt.
der arbejdes med stykker, der indeholder dialog, sang og dans
At kunne opleve og udtrykke sig meningsfuldt i og om musik.
At øge forståelse af sig selv som en del af et fællesskab


Faglighed:

Eleverne vil i løbet af skoleåret få kendskab til teatergenren på forskellig vis.
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Deltage engageret i et teater forløb
Opnå forståelse for egen betydning og rolle i det store fællesskab
Fordybe sig i teatergenren
Opnå forståelse for processen i at skabe den røde tråd gennem forløbet  

At udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og samtidig give dem indsigt i og glæde ved teatrets kommunikationsform. 

Undervejs i processen udvikles elevernes kompetencer således, at de er i stand til at indgå i den kreative proces, hvor der skal skabes en forestilling, og hvor hver enkelt elev føler sig som en del af en større sammenhæng. 

Vores mål er at sætte musik, drama, dans og kulisser i centrum.  Dette arbejde har stor faglig effekt på så mange planer for eleverne. Der opbygges en fællesskabsfølelse på skolen. Det give sammenhængskraft. Hele processen giver også eleverne en kæmpemæssig faglig udfordring.