Trafikpolitik

Trafikpolitik Børnehuset Arrild Friskole

Tønder kommune anbefaler at daginstitutionerne laver en trafikpolitik, fordi det sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. Sikrer ejerskab og bedre adfærd i trafikken.
Dermed tager alle parter deres del af ansvaret – i erkendelse af, at Teknisk Forvaltning ikke altid kan løse problemerne gennem flere cykelstier, chikaner og større parkeringspladser.
Trafikpolitikken beskriver de lokale problemstillinger til og fra institutionen.

Hvordan ansatte tager vare om børnene og lærer børnene at agere i trafikken ved:

 • Udflugter
 • Trafiktræning
 • Som rollemodeller.
 • Ved forældreinddragelse. 

Til og fra Børnehuset.

Bliver børnene kørt til Børnehuset skal parkeringspladsen benyttes. Det er vigtig at lågen ind til Børnehusets område bliver lukket, både ved aflevering og afhentning, så børn ikke kan løbe ud på parkeringspladsen.

Udflugt

Børnene tælles efter afkrydsningsliste inden gruppen forlader institutionen. Børnene tælles under turen, samt når gruppen forlader opholdsstedet/destinationen på turen.

Til fods

 • Når der færdes i trafikken skal børn og voksne udstyres med en gul refleksvest.
 • Hold sammen på flokken – gå ikke hurtigere end de bagerste kan følge med til.
 • Gå altid to og to – hold hinanden i hænderne. En stor og en lille går sammen med den ældste yderst ved kørebanen. Den voksne skal helst kun have 1 barn ved hånden, så den frie kan bruges til at kommunikere/give tegn til eller hjælpe de øvrige børn.
 • Det skal overvejes hvor de voksne placerer sig i rækken. Der skal altid gå en voksen forrest (gerne med to børn) og bagerst.
  De voksne går altid yderst mod kørebanen.
 • Er der fortov langs vejen, bør man altid gå i den rigtige side af vejen (mod køreretningen).
 • Fragtes barnet/børnene i barnevogn er det også vigtigt at denne gøres synlig. Hæng reflekser på barnevognen.
 • Tal med barnet om det I ser i trafikken.
 • Drøft med børnene, hvorfor man ikke må lege i trafikken.

I bus

Når Børnehuset skal på bustur, skal børnene fra 3 år spændes fast, hvis der er sikkerhedsseler i bussen. Børnene kan både bruge trepunktssele og hoftesele. Hvis der er trepunktseler, må skråselen ikke sættes under armen, men skal sidde over hoften.

Børn under 3 år kan spændes fast med sele, men det behøver de ikke. Det kan f.eks. være svært at spænde barnet fast, hvis det ikke kan sidde selv.

Når gruppen af børn og voksne skal ind i en bus, går en voksen forrest og en voksen bagerst. Når børnene skal ud af bussen igen, går en voksen ud først og voksen ud bagerst. Børnene tælles både, når de er kommet ind i bussen og når de er steget af bussen.

Trafiktræning

Det er vigtigt at både forældre og ansatte i Børnehuset er gode rollemodeller for børnene, når man færdes i trafikken. Det er Børnehusets ansvar at lære børnene at færdes i trafikken sammen med andre børn i flok.

Samtidig er det forældrenes ansvar at begynde at trafiktræne barnet fra 3 år. Trafiktræning i 3 års-alderen giver barnet mulighed for gradvis at vænne sig til trafikken og trafiktræning fra en tidlig alder forebygger ulykker på langt sigt.

Børnene skal have gode trafikvaner fra starten, og de skal holdes ved lige, så børnene kan tage dem i ungdomsårene og voksenlivet.

Tips til forældre

Sammen med Rådet for Sikker Trafik giver Trygfonden forældre og børn unikke værktøjer til at træne trafik gennem børnenes Trafikklub, som er for børn mellem 3 og 6-7år.

www.sikkertrafik.dk/boern kan man også finde gode råd til at træne trafik med børnene. Børnene kan spille spil, som lærer dem, hvordan man færdes sikkert i trafikken.