Børnehuset

Børnehuset Arrild Friskole

 
Vi er en privat børnehave. For øjeblikket er vi 20 børnehavebørn og 14 småbørn. Desuden er der tilknyttet SFO børn fra 0-3.klasse, som har til huse i skolens lokaler.
Børnehuset er en afdeling af Arrild Friskole, der er en skole fra 0.- 8. klasse. 
Der er rigtig gode udendørsfaciliteter. Foruden den indhegnede legeplads med køkkenhave og blomster- og højbede, træer og buske, kan vi også bruge alle de faciliteter skolen råder over f.eks. gymnastiksalen og sportspladsen, så der er masser af plads at røre sig på.

Børnehusets rammer.

Vi har indrettet Børnehuset med funktionsopdelte rum. Småbørnsgruppen har egne rum med mulighed for udviklende leg.
Børnehavebørnene har mange rum at vælge imellem. Hvert rum har sin helt egen funktion med f.eks. spil, legerum, værksted, hygge/læsekrog, dukkekrog osv.
Legepladsen er også opdelt i områder til småbørn og børnehavebørn. Dette giver det enkelte barn mulighed for at finde gode legeområder.

Værdigrundlag

Børnehuset og skolen har fælles værdiggrundlag. (se OM OS).
Børnehusets vision er, at forældrene og personale støtter børnene i deres udvikling, så de bevarer lysten til at lære livet igennem og tør udfordre verden med begejstring.
 
Grundlaget er værdierne:
 
Anerkendelse:
 
 • Vi lytter, vi er imødekommende og opmærksomme
 • Vi lægger vægt på empati og ros
 • Vi accepterer forskellighed
 
 
Tryghed:
 
 • Vi drager omsorg for hinanden
 • Vi lægger vægt på gensidig information
 • Vi lægger vægt på synlighed, åbenhed og ærlighed
 
 
Faglighed:
 
 • Vi har alle lyst til at lære og være sammen om at udvikle os fagligt
 • Vi tilbyder et trygt læringssted og kompetent personale
 • Vi tilbyder læring med udgangspunkt i det enkelte barn
 
 
Fællesskab:
 
 • Vi medvirker til at danne det hele menneske
 • Vi behandler hinanden og vores omgivelser med respekt
 • Vi yder alle en indsats og er rummelige.

Pædagogiske målsætninger

Vi skaber et rummeligt miljø, hvor børn og voksne er trygge. Samtidigt et miljø, hvor anerkendelse er en naturlig del af dagligdagen.
Alle børn indgår som en aktiv, ligeværdig, anerkendt og værdifuld del af det sociale og demokratiske børnefællesskab i Børnehuset.