Fri for Mobberi

Fri for Mobberi - en tidlig indsats

Kimen til mobning bliver lagt allerede i børnehaven. Derfor er det altafgørende med en tidlig indsats.
Red Barnet og Mary Fonden har startet Fri for Mobberi – et forebyggende projekt til de tre til otteårige.
Fri for Mobberi-kufferten er udviklet til at sætte tidligt ind mod mobning.
Se gerne mere på Fri for Mobberis hjemmeside: www.friformobberi.dk.

Vi skaber et positivt miljø i Børnehuset

Ambitionen med Fri for Mobberi er at skabe børnefællesskaber i Børnehuset med tolerance og respekt for hinanden. Målet er at skabe en kultur, hvor børn viser omsorg for hinanden og reagerer på mobning med mod og forsvarer den kammerat, der har svært ved at forsvare sig selv.
Tidsperspektivet i Fri for Mobberi er således ikke afgrænset til en kort projektperiode, men er tænkt betydeligt bredere som et forløb, der for vores vedkommende fortsætter gennem hele børnehavetiden og videre op i brobygningen.
 
Red Barnet og Mary Fondens anti-mobbeprogram har fokus på:
 • Mobning blandt børn er de voksnes ansvar.
 • At arbejde forebyggende med mobning.
 • Ny målgruppe i anti-mobbearbejdet er tilskuerne til mobning.
 • Udvikling af børnefællesskaber med tolerance, respekt, omsorg og mod.

Drilleri for sjov og drilleri for alvor

Når vi taler om mobbemønstre i Børnehuset, bruger vi begreber, som børn i alderen 3-6 år forstår. “At blive drillet for sjov” og “at blive drillet for alvor” er noget børnene kan relatere til deres oplevelser og erfaringer i lege og i mere organiserede aktiviteter, som gåture, spisning, fødselsdage m.m.
At blive drillet for alvor gør barnet ked af det. At blive drillet for sjov gør barnet glad.
På samme måde giver det mening at bruge “at drille for sjov” og “drille for alvor”, når vi voksne i Børnehuset skal tale med børnene om de negative handlinger i børnegruppen og forskellige måder, hvorpå man stopper dem.

Målgrupper

Anti-mobbeprogrammet henvender sig til 3 målgrupper:
 • De børneprofessionelle, der inspireres og guides til at opbygge rammer til at forebygge mobning. Pædagogerne i Børnehuset fungerer som rollemodeller og inspiratorer.
 • Forældre, der opfordres til at støtte op om aktiviteterne og anssvarliggøres ved hjælp af konkrete forslag. Folder med forældretips udleveres.
 • Børn. Programmets indsats og mål retter sig mod at aktivere hele børnegruppen, også de passive tilskuere, der udgør en vigtig del af udstødelsesmønstrene.

I Fri for Mobberi-kufferten er der materialer og redskaber til alle tre målgrupper.
Det er afgørende for programmets succes, at vi samarbejder og involerer os i arbejdet for at kunne forebygge mobning og opbygge berigende og positive børnefællesskaber børnene imellem i Børnehuset, som børnene kan bære med videre op i skolen og dermed videre i deres liv.

Bamseven

Bamseven er en bamse og er en maskot for Fri for Mobberi. Bamsen er en evergreen gennem generationer og i mange forskellige kulturer verden over. Bamsen udstråler tryghed, blidhed og venskab – og figuren skal minde børnehavebørnene om at passe godt på hinanden og at være en god kammerat.
 
I Børnehuset har hvert børnehavebarn deres egen lille personlige bamseven, som de hver især har fået udleveret i forbindelse med opstart i børnehaven. Bamseven skal blive og bo i Børnehuset.

Børnemøder

Vi holder børnemøder hver fredag formiddag for alle børnehavebørn.
Vi starter børnemødet ved, at børnene henter deres egen personlige bamseven, og derefter samles i rundkreds, hvor den store bamseven sidder hos den voksne, som holder børnemødet.
 
 • Til børnemødet arbejder vi med:
 • Snak om kammeratskab, følelser, ansigtsudtryk, drilleri, at føle sig udenfor, trøst og mod.
 • Samtaletavler fra kufferten.
 • At turde sige fra på en god måde. Hvordan?
 • Om hvad der er sket i Børnehuset de seneste dage.
 • Højtlæsning fra bogen “Robertas bamse” og slutte med snak om, hvad historien handler om.
 • Teater, hvor børnene vælger deres roller ud fra samtaletavlerne.
 • Taktil rygmassage.
 • Fri for Mobberi tegninger.
 • Rytmik – sanglege.
 • Natur.