Forældrerådet

Forældrerådet i Børnehuset 2022/23

Sandra Søegaard Lund
(Emilius´ mor)

Nina Gry Lindholm Klingenberg
(Felix’ mor)

Simone Machmüller
(Phillip og Johans’ mor)

Vibeke De Hertog
(Martin & Lukas´ mor)

Thewan Kia (Medarbejderrepræsentant)

Berit Nannberg
(Afdelingsleder)

Formål:

 • At styrke sammenholdet og samarbejdet mellem børn/personale/forældre.
 • At styrke forældres deltagelse i tilrettelæggelse og planlægning af forældremøde og Børnehusets arrangementer.

Arbejdsform/opgaver:

 • Praktisk arbejde (evt. at uddelegere til Børnehusets øvrige forældre) ved afvikling af forældremøde/arrangementer.
 • Arrangere udflugter eller andre aktiviteter.
 • Komme med ideer til temaer, debat, foredragsholdere til forældremøder.
 • Ideer til udvikling af legeplads.
 • Ideer til temadage i Børnehuset.
 • Hjælpe til ved temadage eller udflugtsdage med børnene.
 • Ideer til indkøb af legetøj.

Valg til forældreråd:

 • Forældrene vælger minimum 2 forældre fra Børnehuset. De valgte forældre udgør sammen med én medarbejderrepræsentant og afdelingslederen forældrerådet.
 • Valget gælder for et år, og normalt foregår valget på forældremødet i efteråret.