Arrild Nyt

Arrild Nyt udkommer 4 gange årligt (hvert kvartal).
 
Bladet bliver husstandsomdelt i Arrild sogn, og der ligger også altid nogle eksemplarer på skolen/Børnehuset.
 
I bladet orienteres der om,  hvad der foregår i Arrild og omegn.
 
Alle kan få noget i bladet, både som privat, forening eller erhvervsdrivende.
 
Prisen er 250,-kr. for ½ side og 500,- for en hel side.
 
I fremtiden vil der komme 2-4 reklamer i hver udgave og prisen for en reklame vil være for ½ side er 350,- kr. og 500,- kr. for en hel side. Når det drejer sig om reklame er det med firma logo og evt. et godt tilbud på en vare.
Alt materiale, den færdige tekst og gerne billeder, mailes til formanden