Læreplan

Den Styrkede Pædagogiske Læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan beskriver ramme og retning for udviklingen af den pædagogiske praksis i Arrild Børnehus og danner grundllag for hverdagens pædagogik. Den tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag, som består af en række fælles centrale elementer, som er kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed vi arbejder med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Derudover skal læreplanen indeholde 6 læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljø og børns læring. Det fremgår af den styrkede pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse indenfor og på tværs af læreplanstemaerne.