Indmeldelse og Priser

Indmeldelse

Blanketten kan afleveres på skolens kontor / Børnehuset  eller via mail til [email protected]

Priser

Priser pr. 01.08.2023:

Pr. 01.08.2023 er samtlige priser steget med 2%.

En plads i småbørnsgruppen (0-3 år) koster kr. 2700,- pr måned i 12 måneder.

En plads i børnehaven (3-6 år) koster kr. 2346,- pr måned i 12 måneder.

Børnehuset tilbyder gratis kost hele dagen (morgenmad indtil kl. 7.15, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad).

Der ydes også kommunale tilskud  til forældre i Børnehuset som der ydes i kommunale institutioner. såsom søskenderabat. Derudover kan der ansøges om fripladstilskud ved kommunen. 

Bestyrelsen har besluttet at lægge sig tæt op ad priserne i kommunens øvrige institutioner.

Priserne indeksreguleres hvert år pr.01.08.