Evaluering

Evaluering af undervisningen

Alle skoler skal fremover på skolens hjemmeside synliggøre, at de evaluerer sig selv jævnligt. Evaluering er ikke et nyt tiltag på Arrild Friskole. Det er vigtigt altid at evaluere egen praksis. Evalueringen er medvirkende til, at skolen er troværdig overfor eget arbejde, elevernes læring samt det gode samarbejde med forældrene. Det vi siger, skal hænge sammen med det, vi gør. Derfor er samarbejdet med forældre og bestyrelse meget vigtigt Den tætte kontakt medvirker til en gensidig forståelse for, hvorfor vi gør, som vi gør. Sammen skaber vi de bedste rammer for eleverne. Denne udvikling er en fortsat proces med 3 ben: evaluering – handleplan – opfølgning.
Samarbejde er nøgleordet.

Evaluering af skolens samlede undervisning drøftes løbende på lærermøder og som afslutning på et skoleår. 

På baggrund af disse evalueringer udvælges kommende fokusområder, og der udarbejdes en opfølgningsplan. Denne kan ved behov ændres undervejs i forløbet.
Evalueringen foretages med udgangspunkt i skolens undervisningsplaner og værdigrundlag.
Evalueringen sker med afsæt i dialogen mellem personalet, med eleverne samt forældrene. Relevante emner drøftes i personalegruppen, på klassen samt til forældremøder. Resultaterne forelægges på et efterfølgende bestyrelsesmøde.
Lederen har det overordnede ansvar for, at evalueringen gennemføres, og at der følges op. Ligeledes skal lederen sikre sig, at de udvalgte fokuspunkter over en årrække beskriver skolens hele dagligdag.

Evaluering på Arrild Friskole

I løbet af  skoleåret evaluerer faglæreren undervisningens emner med eleverne for at vurdere om emnerne er indlært/forstået.
Denne evaluering sker gennem samtaler, tests, evalueringsark, aktive øvelser eller tegninger.
Ligeledes vurderer faglæreren, om de opsatte læringsmål er nået.

Der testes på følgende måde:

0. klasse:

Matematik: MG prøven

Dansk: Testmaterialer fra “den første læsning”, OS 64 samt DLB (tegneiagttagelse)

1./2./3.klasse:

Matematik: MG og FG prøver 

Dansk: ST prøver (stavning)
        OS og SL prøver (læsning)
                   Testmateriale fra systemet Den første Læsning

4./5.klasse:

Matematik: MG og FG prøver 
                 

Dansk: Digitale prøver (Grammatip: stavning og læsning)

6./7./8. klasse:

Matematik: MG og FG prøver 

Dansk: Digitale prøver (Grammatip: stavning og læsning).

                   Eksamensprøveoplæg

Resultaterne af ovennævnte tests bruges i den videre undervisning og præsenteres for forældrene til årets 2 skole hjem samtaler.
Er der behov for en hurtigere tilbagemelding til forældrene, kontakter faglæreren forældrene.

Resultatet af evaluering af skolens samlede undervisning fra tidligere år findes herunder.

Fokusområde 2018/2019:
Tidlig sprogindlæring.
På Arrild Friskole starter sprogundervisningen med både tysk og engelsk i 0.klasse. Mål og overvejelser drøftes og evalueres.
Er den tidlige sprogstart gavnlig for den videre læring?
Hvordan opøver/ motiverer vi eleverne i/til at sætte mål for egen læring og tage ansvar.

2017/2018:

De naturfaglige fag.
Hvordan sikrer vi os, at vores undervisning opfylder Fælles Mål?
Materialevalg samt undervisingsform
Brug af lokalområdet

2016/2017:
De naturfaglige fag.
Hvordan sikrer vi os, at vores undervisning opfylder Fælles Mål?
Materialevalg samt undervisingsform
Brug af lokalområdet

2015/16:

Den tilsynsførende observerer på sine besøg skolens undervisning og er efterfølgende i dialog med faglærerne og lederen. Målet for observationerne samt dialogen er at sikre, at skolen lever op til de overordnede krav samt at deltage i samtaler om evaluering af skolens samlede undervisning.