Personale

Mie Møller

Skoleleder

Klasselærer i 7./8.klasse

[email protected]

Tlf.:44128459

Underviser i dansk, samfundsfag, tysk og kristendom.

Marie Louise Skov

Klasselærer i 0. klasse

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i dansk, matematik, billedkunst, idræt, naturfag og hjemkundskab
 

Marianne L. Lauridsen

Lærer

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i matematik, idræt, NT, biologi, motorik og lektiecafe.

Dorthe Christensen

Klasselærer i 5./6. klasse

 Tlf.: 74830103
 
Underviser i dansk, engelsk, fortællertime, billedkunst, kristendom, 2-sprogsundervisning og  håndværk/design. 

Ditte Brummer

Klasselærer i 1./2.klasse

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i dansk, fortællertime, historie, tysk, billedkunst og håndværk/design.

Merete Ø. Nissen

Støttepædagog

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i billedkunst, idræt, fortællertime, N/T, matematik, tysk og støtteundervisning.
Merete er en af de voksne i SFO.

Bethina Frølund Thinnesen

Lærer

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i matematik og musik.

Martin Pedersen

Lærer

Klasselærer 3./4. klasse

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i dansk, musik, N/T, matematik, 2-sprogsundervisning, støtteundervisning og lektiecafe.
 

Rikke Ölmez

Bogholder

[email protected]

Tlf.: 74830103

 

Per Kristensen

Elena Gheorghe

Rengøring

 

Tove Stjernholm