Personale

Mie Møller

Skoleleder

Klasselærer i 6./7./8.klasse

[email protected]

Tlf.:44128459

Underviser i dansk, tysk, kristendom, fortælletime og historie.

Sara Marie Bergholt

Klasselærer i 0./1. klasse

[email protected]

Tlf.: 74830103

Under viser i dansk, matematik og tysk i 0./1. klasse.
Underviser i idræt 0.-3.klasse.
 

Marianne L. Lauridsen

Lærer

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i NT i 2./3. klasse, idræt i 0.-3. klasse og 4.-8. klasse, valgfag i 4.-8. klasse. biologi i 6./7./8. klasse, motorik 0.-8. klasse og lektiecafe.

Dorthe Christensen

Klasselærer i 4./5. klasse

 Tlf.: 74830103
 
Underviser i dansk i 4./5. klasse, 2-sprogsundervisning, billedkunst i 2./3. klasse.
Valgfag 4.-8. klasse. Fortællertime 4.-8. klasse. Lektiecafe 4./5. klasse og kristendom 4./5. klasse

Karina Juul

Klasselærer i 2./3.klasse

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i dansk, engelsk og tysk i 2./3. klasse, engelsk i 4./5. klasse og 6./7./8. klasse, historie i 4./5. klasse og valgfag i 4.-8. klasse

Merete Ø. Nissen

Klasselærer i 0./1.klasse / støttepædagog

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i  NT,  billedkunst og engelsk i 0./1. klasse.
Merete er herudover støtte i 0.-8. klasse.
Merete er en af de voksne i SFO.

Bethina Frølund Thinnesen

Lærer

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i matematik og musik i 2./3. klasse, musik i 0./1. klasse og 4./5. klasse.

Bo Christensen

Lærer

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i matematik og N/T i 4./5. klasse, valgfag i 4.-8. klasse, naturfag (natur/teknologi, fysik/kemi og geografi) i 6./7./8. klasse.
 

Rikke Ölmez

Bogholder

[email protected]

Tlf.: 74830103

 

Per Kristensen

Elena Gheorghe

Rengøring

 

Lærernavn

lærer

@arrildfriskole.dk

.