Personale

Mie Møller

Skoleleder

Klasselærer i 6./7./8.klasse

[email protected]

Tlf.:44128459

Underviser i dansk og tysk. AKT.

Er vikar ved behov.

Marie Louise Skov

Klasselærer i 0.-1. klasse

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i dansk, billedkunst, idræt og naturfag.
 

Marianne L. Lauridsen

Lærer

Klasselærer i 2.-3.klasse

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i matematik, idræt, NT, biologi og motorik.

Mette Outzen

Klasselærer i 5./6. klasse

 Tlf.: 74830103
 
Underviser i matematik, NT, kulturfag samt støttelærer.
 

Lærer Underviser i dansk, kulturfag samt håndværk og design. Er støttelærer.

Merete Ø. Nissen

Klasselærer 0.-1.klassse/Støttepædagog

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i eng., NT., tysk, kultur i 0.-1.klasse. 2 sprogs undervisning.
Er støttelærer.
Merete er en af de voksne i SFO.

Bethina Frølund Thinnesen

Lærer

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i matematik og musik.

Henriette Thøisen

Lærer

[email protected]

Tlf.: 74830103

Underviser i dansk, tysk, engelsk, musik, 2-sprogsundervisning.
 
 

Marie Elving

Bogholder

[email protected]

Tlf.: 74830103

 

Per Kristensen

Pedel

[email protected]

Per er på skolen/ i børnehuset 

mandage – tirsdag – torsdag – fredage mellem 8 og 12

Onsdag er fridag.

Elena Gheorghe

Rengøring

Elena /Madelina) er vores meget flittige rengøringsdame.

 

.