Undervisningsplan

På de følgende faner nedenunder kan I læse om:

  • Hvordan vi evaluerer
  • Fagmål
  • Mål for fagene dansk, matematik, engelsk, naturfag og fysik/ kemi

Særlige læseplaner for Arrild Friskole

Læseplan for engelsk i 0.-2.klasse

Læseplan for tysk i 0.-2.klasse

Læseplan for fortælletime 0.-8. klasse

Læseplan for morgenmotion/samling 0.-8. klasse

Læseplan for valgfag 4.-8. klasse

Læseplan for motorik 0.-8. klasse

Evaluering

Slutmål, delmål og undervisningsplaner:
På Arrild Friskole følges de af Ministeriet for Børn og Undervisning udfærdigede Fælles Mål. Derfor henvises til disse. Se mere under det enkelt fag.
Derudover er der udfærdiget undervisningsplaner for;
  • Tidlig sprogstart i fagene engelsk og tysk fra 0.klasse.
  • Fortælletime
  • Morgenmotion/samling
  • Valgfag

Faglæreren udarbejder undervisningsplaner for de fagområder og emner, der skal arbejdes med. Undervisningsplanerne beskriver, på hvilke klasse- eller alderstrin der arbejdes med de forskellige fagområder og emner, samt beskriver, hvordan dette giver mulighed for elevens alsidige personlige udvikling.
Undervisningsplanerne udarbejdes ud fra fagformål, kompetencemål, færdigheds- og videns mål.

Evaluering:
I løbet af skoleåret evaluerer faglæreren undervisningens emner sammen med eleverne for at vurdere, om emnet er indlært/forstået. Denne evaluering sker gennem samtale, tests, evalueringsark, aktive øvelser eller tegninger. Faglæreren vurderer, om de fastsatte mål for emnet er nået.
Resultaterne af testene bruges af underviseren i den kommende undervisning samt til fastsættelse af nye mål for eleven.
I løbet af skoleåret testes på følgende måde:
0./1. klasse: OS 64 (ordlæs), DLB (tegne iagttagelse)
2./3. klasse: OS og SL (ord og sætningslæs) ST (stavning), FG (færdighedsregning) MG (problemløsning)
4./5. klasse: ST (stavning), FG (færdighedsregning) MG (problemløsning)
6./7./8. klasse: ST (stavning), FG (færdighedsregning) MG (problemløsning)
Skolens ældste elever går til terminsprøver.

Til de halvårlige skolehjemsamtaler præsenteres resultaterne af test for elev og forældre.
 
Skolen får flere gange årligt besøg af en ekstern tilsynsførende, der overværer undervisningen samt taler med faglærerne om deres undervisningsmæssige samt pædagogiske overvejelser.
Resultatet ses under Tilsynsrapporter.

Fagmål

Faglige Mål

På Arrild Friskole tilbyder vi de samme fag, som tilbydes i Folkeskolen.
Undervisningen følger Folkeskolens fagformål, kompetencemål, færdigheds- og videns mål, som de er beskrevet i Fælles Mål.

Derudover underviser vi eleverne i engelsk og tysk fra 0.klasse. Til denne undervisning er der lavet et særskilt læseplan – se denne under faget.

Hver uge er der morgenmotion/samling og fortælletime for alle skolens elever.

Eleverne undervises i samlæste grupper. Undervisningen differentieres efter elevernes standpunkt.

Vi er en prøvefri skole.

Dansk

Danskundervisningen følger Folkeskolens fagformål, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål, som de er beskrevet i Fælles Mål. Vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende Undervisningsplaner som minimum.
 
Undervisningen foregår i skemalagte dansklektioner, som følger Folkeskolens vejledende timetal.
 
Dansk er en integreret del af skolens øvrige fag. Vi lægger vægt på en god sproglig og skriftlig fremstilling i forbindelse med emner og projekter. Læsning er en vigtig disciplin i alle fag
 

Matematik

Matematikundervisninen følger Folkeskolens fagformål, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål, som er beskrevet i Fælles Mål. Vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner som minimum.

Undervisningen foregår i skemalagte matematiklektioner, som følger folkeskolens vejledende timetal.

Relevant viden fra matematik bruges i andre sammenhænge ex. temadage.

Se Fælles Mål for matematik her.

Engelsk

Engelskundervisningen følger Folkeskolens fagformål, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål, som er beskrevet i Fælles Mål. Vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner som minimum.
 
Undervisningen foregår i skemalagte engelsklektioner, som følger Folkeskolens vejledende timetal.
 
Viden fra engelsk inddrages i andre relevante sammenhænge – ex. temadage. 
 
På Arrild Friskole undervises i engelsk 1 ugentlig lektion fra 0.klasse.
 

Naturfag

Geografi, biologi  og Fysik/kemi (Naturfag).
 
Undervisningen følger Folkeskolens fagformål, kompetenceformål, færdigheds- og vidensmål, som er beskrevet i Fælles Mål. Vi følger Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledningsplaner.
 
Undervisningen foregår i skemalagte lektioner. Vi kalder faget naturfag. 
 
Relevant viden fra fagene inddrages i skolens øvrige undervisning ex. temadage.
 
I skoleår hvor vi har elever i 6./7./8. klasse undervises i naturfag’
 

Fysik / Kemi

Fysik/kemi undervisningen er en del af faget Naturfag. Se denne.
 
Undervisngen i Fysik/ Kemi tager sit udgangspunkt i Folkeskolens fagformål, kompetencemål, færdigheds- og videns mål, som er beskrevet i Fælles Mål. Vi tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende undervisningsplaner.
 

Tysk

Skriv her

Billedkunst

Skriv her

Idræt

Skriv her

Historie

Skriv her

Kristendom

Skriv her