Indmeldelse og Priser

Indmeldelse

Forældrebetaling

Skolen:

Skoleåret 2022/2023:
Første barn 938,00 pr. måned
(i 12 måneder)
Andet barn 688,00 pr. måned
( i 12 måneder)
Efterfølgende børn har gratis skolegang
 
Årlig skoletur: 500,00 kr. 
Eleverne i den ældste gruppe betaler 1000,00. De besøger en storby.
 
Hver måned opkræves 35,00 til den daglige frugt.
 
Ved nye indmeldelser opkræves depositum på 1000,- Beløbet modregnes når eleven udmeldes.

Bus:

2022/2023:
Første barn 185,00 kr. pr måned 
(i 12 måneder)
Øvrige børn 110,00 kr pr måned
(i 12 måneder) 

SFO:

Elever der går ud af 3.klasse er automatisk udmeldt af SFO med virkning fra 01.08. (SFO betaling er beregnet udfra 12 månedes betaling).

2022/23:
Fuldtidsplads (06.30-16.45, fred.-16.00) i 12 måneder

Første barn 847,00 pr. måned
Andet barn  567,00 pr. måned

Deltidsmodul ( 13.00 – 13.45/14.30) i 12 måneder
Første barn 505,00 pr. måned
Andet barn  355,00 pr måned

For SFO børn er bussen indregnet i prisen.

Merpris for brug af fritidsordningen i skolens ferier/fridage:
kr. 330,- pr. uge/kr. 70,- pr. dag.

Friplads:
På skolen kan der hvert år søges fripladstilskud i august måned. Beløbet fordeles over skoleårets sidste måneder. Vi kender først udmøntningen i januar/februar måned.

Bestyrelsen har besluttet at lægge sig tæt op ad priserne i kommunens øvrige institutioner.

Pr.01.08.2023 stiger samtlige priser med 2%:

Betalingen opkræves via kontoret. Alle hjem forventes at være tilmeldt PBS.