Om os

Velkommen til Arrild Friskole & Børnehus.

Her på hjemmesiden er der mulighed for at opleve skolen og børnehaven i ord og billeder. Du kan således søge information om vores dagligdag på skolen og i Børnehuset.

I Børnehuset er der småbørnsgruppen til de yngste – de 0-3 årige.

Vi har en boblegruppe. Gruppen er for de 2,9 – 3 årige, der skal øve sig på overgangen til børnehavelivet.

I Børnehave-delen går de 3 og 6 årige.            

Skolen tilbyder undervisning til elever fra 0. – 8.klasse i samlæste klasser med ca. 15-20 elever.

Derudover har vi en velfungerende SFO til børn fra 0. – 3. klasse

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du gerne vil komme på besøg på skolen eller i Børnehuset.

Derfor skal du vælge Børnehuset:

 • Mulighed for at deltage i madordning med sund og varieret kost, der laves i børnehusets køkken.
 • Sprogvurderinger.
 • Motorisk udvikling af det enkelte barn hvor Arrild Friskoles gymnastiksal ofte benyttes.
 • Nærområdets natur omkring børnehuset anvendes til leg og læring.
 • Tætte bånd mellem Børnehus og skole.
 • Ingen sommerferielukning.
 • Forældreengagement og forældre indflydelse.

 

Derfor skal du vælge Arrild Friskole:

 • Arrild Friskole er en skole, der styrker mere end kun de boglige færdigheder. Her er der plads og tid til det enkelte barn.
 • Første skoledag starter med rundstykker og hygge i hallen. Traditioner som morgensang, temadage, motionsdag, teater med mere er en naturlig del af skoleforløbet.
 • Vi tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 8. klasse.
 • Undervisningen i basisfagene sker i forholdsvis små klasser og der samlæses på tværs af årgangene
 • Der tilstræbes højt fagligt niveau for den enkelte elev i såvel almene som praktiske fag via nye undervisningsmaterialer og IT i undervisningen.
 • Eleverne modtager engelsk og tysk fra 0. klasse.
 • Mandag og fredag morgen samles vi alle til fællessang, fortælling samt meddelelser.
 • Det tilstræbes at give eleverne kendskab til verden omkring os og til andre kulturer.
 • Fælles lejrskole hvert år. Skolens ældste elever tager på tur til en storby.
 • Forældreengagement og forældre indflydelse.
 • Lektiecafe – er et tilbud. Hos os har eleverne lektier for hjemme.
 • Vi følger Tønder kommunes ferieplan.