Børnehuset / Forældreråd

Forældrerådet i Børnehuset 2019/20

Sandra Søegaard Lund (Emilius´ mor)
Nina Gry Lindholm Klingenberg (Felixs mor)
Adel Szocs (Zalan & Florians mor)
Camilla Rønsholdt Melecini (Mathias & Kaspers mor)
Vibeke De Hertog (Martin & Lukas´ mor)
 
Jane Holm (Medarbejderrepræsentant)
Tina Skovrup Lange (Afdelingsleder)
 
 
Formål:
 • At styrke sammenholdet og samarbejdet mellem børn/personale/forældre.
 • At styrke forældres deltagelse i tilrettelæggelse og planlægning af forældremøde og Børnehusets arrangementer.
Arbejdsform/opgaver:
 • Praktisk arbejde (evt. at uddelegere til Børnehusets øvrige forældre) ved afvikling af forældremøde/arrangementer.
 • Koordinere andre forældres forslag og synspunkter.
 • Arrangere udflugter eller andre aktiviteter.
 • Komme med ideer til temaer, debat, foredragsholdere til forældremøder.
 • Ideer til udvikling af legeplads.
 • Ideer til temadage i Børnehuset.
 • Hjælpe til ved temadage eller udflugtsdage med børnene.
 • Ideer til indkøb af legetøj.
Valg til forældreråd:
 • Forældrene vælger minimum 2 forældre fra Børnehuset. De valgte forældre udgør sammen med én medarbejderrepræsentant og afdelingslederen forældrerådet.
 • Valget gælder for et år, og normalt foregår valget på forældremødet i efteråret.
Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03