Første skoledag

Om os

Velkommen til Arrild Friskole & Børnehus.

Her på hjemmesiden er der mulighed for at opleve skolen og børnehaven i ord og billeder. Du kan således søge information om livet på skolen og i Børnhuset, målsætning, ansatte og meget mere.

I Børnehuset er der pasning til de yngste - småbørnsgruppen - for de 0-3 årige.

Vi har en boblegruppe. Gruppen er for de 2,9 - 3 årige,der skal øve sig på overgangen til børnehavelivet.

I Børnehave delen har vi plads til børn mellem 3 og 6 år.            

Skolen tilbyder undervisning til elever fra 0.-7.klasse.    

Derudover har vi en velfungerende SFO til børn fra 0.-3.klasse

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du gerne vil komme på besøg på skolen eller i Børnehuset.

Hvorfor skal du vælge Arrild Friskole:

Arrild Friskole er en skole, der styrker mere end kun de boglige færdigheder. Her er der plads og tid til det enkelte barn.

Første skoledag starter med rundstykker og hygge i fællesrummet. Traditioner som morgensang, temadage, motionsdag, teater med mere er en naturlig del af skoleforløbet.

Vi tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 7. klasse.

Undervisningen i basisfagene sker i forholdsvis små klasser og der samlæses på tværs af årgangene

Der tilstræbes højt fagligt niveau for den enkelte elev i såvel almene som praktiske fag via nye undervisningsmaterialer og IT i undervisningen.

Eleverne modtager engelsk og tysk fra 0. klasse.

Mandag morgen starter med en frisk gang powerwalk. I vil kunne møde alle skolens elever i deres synlige gule veste.

Mandag og fredag morgen samles vi alle til fællessang, fortælling samt meddelelser.

Torsdag morgen starter med læsebånd, hvor eleverne øver deres læsefærdigheder. 

Det tilstræbes at give eleverne kendskab til verden omkring os og til andre kulturer.

Fælles lejrskole hvert år. Skolens ældste elever tager på tur til en storby.

Forældreengagement og forældreindflydelse.

Lektiecafe - er et tilbud. Hos os har eleverne lektier for hjemme.

Hvorfor vælge Børnehuset:

Mulighed for at deltage i madordning med sund og varieret kost, der laves i børnehusets køkken.

Sprogvurderinger.

Motorisk udvikling af det enkelte barn hvor Arrild Friskoles gymnastiksal ofte benyttes.

Nærområdets natur omkring børnehuset anvendes til leg og læring.

Tætte bånd mellem Børnehus og skole.

Ingen sommerferielukning.

Forældreengagement og forældreindflydelse.

 

 

Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03