Derfor skal du vælge Arrildfriskole

Arrild Friskole er en skole, der styrker mere end kun de boglige færdigheder. Her er der plads og tid til det enkelte barn. Første skoledag starter med rundstykker og samlet hygge i hallen.

Traditioner som morgensang, temadage, motionsdag, musical med mere er en naturlig del af skoleforløbet.

  • Vi tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 8. klasse.
  • Undervisningen i basisfagene sker i små klasser, og der samlæses på tværs af årgangene
  • Vi arbejder målrettet på, at hver eneste elev når et højt fagligt niveau i såvel almene som praktiske fag via nye undervisningsmaterialer og IT i undervisningen.
  • Engelsk og tysk fra 0. klasse (der introduceres allerede engelsk i børnehuset).
  •  
  • Vi inddrager bevægelse i undervisningen 
  • Vi ønsker at give eleverne kendskab til verden omkring os og til andre kulturer.
  • Fælles lejrskole hvert år.
  • Forældreengagement og forældre indflydelse.
  • Lektiecafe – tilbydes i år 3.-4.klasse