Skolen / Indmeldelse - priser

Indmeldelse

 
 
 
Blanketterne afleveres på skolens kontor eller via mail til skolen@arrildprivatskole.dk

Forældrebetaling

Skolen:

2018:
Første barn 875,00 pr. måned
(i 12 måneder)
Andet barn 625,00 pr. måned
( i 12 måneder)
Efterfølgende børn har gratis skolegang
 
Årlig skoletur: 500,00 kr. 
Eleverne i den ældste gruppe betaler 900,00. De besøger en storby.
 
hver måned opkræves 30,00 til den daglige frugt.

Bus:

2018:
Første barn 175,00 kr. pr måned 
(i 12 måneder)
Øvrige børn 100,00 kr pr måned
(i 12 måneder) 
 

SFO:

Elever der går ud af 3.klasse er automatisk udmeldt af SFO med virkning fra 01.08. (SFO betaling er beregnet udfra 12 månedes betaling).
 
2018:
Fuldtidsplads (06.30-16.45, fred.-16.00) i 12 måneder
 
Første barn 800,00 pr. måned
Andet barn  520,00 pr. måned
 
Deltidsmodul ( 13.00 - 13.45/14.30) i 12 måneder
Første barn 475,00 pr. måned
Andet barn 325,00 pr måned
 
For SFO børn er bussen indregnet i prisen.
 

Merpris for brug af fritidsordningen i skolens ferier/fridage:

kr. 320,- pr. uge for en fuldtidsplads 
 
 
Friplads:
På skolen kan der hvert år søges fripladstilskud i august måned. Beløbet fordeles over skoleårets sidste måneder. Vi kender først udmøntningen i december/ januar måned.
 
Bemærk at vi forsætter den lidt længere åbningstid i Børnehuset og SFO mandag – torsdag til 16.45. Om fredagen lukker vi 16.00.

Bestyrelsen har besluttet at lægge sig tæt op ad priserne i kommunens øvrige institutioner.

Betalingen opkræves fortsat via kontoret. Alle hjem forventes at være tilmeldt PBS.
Arrild Friskole og Børnehus | CVR: 27615880 | Skærbækvej 16, 6520 Toftlund - Danmark | Tlf.: +45 74 83 01 03